Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

4 1/7 - 2 1/3 + 3/4 = 215/84 = 2 47/842,5595238

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 4 1/7 na nepravý zlomok: 4 1/7 = 4 1/7 = 4 · 7 + 1/7 = 28 + 1/7 = 29/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 4 menovateľom 7. Celé číslo 4 je to isté ako 4 * 7/7 = 28/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 28 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 28 + 1 = 29
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 29) nad menovateľa 7.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 1/3 na nepravý zlomok: 2 1/3 = 2 1/3 = 2 · 3 + 1/3 = 6 + 1/3 = 7/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 3. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 3/3 = 6/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 6 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 6 + 1 = 7
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 7) nad menovateľa 3.
 3. Odčítanie: 29/7 - 7/3 = 29 · 3/7 · 3 - 7 · 7/3 · 7 = 87/21 - 49/21 = 87 - 49/21 = 38/21
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(7, 3) = 21. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 7 × 3 = 21. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.
 4. Sčítanie: výsledok kroku č. 3 + 3/4 = 38/21 + 3/4 = 38 · 4/21 · 4 + 3 · 21/4 · 21 = 152/84 + 63/84 = 152 + 63/84 = 215/84
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(21, 4) = 84. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 21 × 4 = 84. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »