Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

4 5/6 = 29/6 = 4 5/64,8333333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

  1. Konverzia zmiešaného čísla 4 5/6 na nepravý zlomok: 4 5/6 = 4 5/6 = 4 · 6 + 5/6 = 24 + 5/6 = 29/6

    Ak chcete nájsť nového čitateľa:
    a) Vynásobte celé číslo 4 menovateľom 6. Celé číslo 4 je to isté ako 4 * 6/6 = 24/6
    b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 24 + 5 = 29
    c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 29) nad menovateľa 6.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »