Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

7 1/4 ÷ 1 7/8 = 58/15 = 3 13/153,8666667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 7 1/4 na nepravý zlomok: 7 1/4 = 7 1/4 = 7 · 4 + 1/4 = 28 + 1/4 = 29/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 4. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 4/4 = 28/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 28 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 28 + 1 = 29
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 29) nad menovateľa 4.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 1 7/8 na nepravý zlomok: 1 7/8 = 1 7/8 = 1 · 8 + 7/8 = 8 + 7/8 = 15/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 8. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 8/8 = 8/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 8 do čitateľa 7. Nový čitateľ je 8 + 7 = 15
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 15) nad menovateľa 8.
 3. Delenie: 29/4 : 15/8 = 29/4 · 8/15 = 29 · 8/4 · 15 = 232/60 = 4 · 58 /4 · 15 = 58/15
  Delenie dvoch zlomkov je rovnaké ako vynásobenie prvého zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvým čiastkovým krokom je nájdenie reciprokej hodnoty (výmena čitateľa a menovateľa, prevrátená hodnota 15/8 je 8/15) druhého zlomku. Ďalej vynásobte dva čitatele. Potom vynásobte dva menovatele. Delenie zlomkov je vlastne násobenie prevráteným zlomkom. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 4 a dostaneme 58/15.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024