Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

7 3/25 - 6 4/15 = 64/750,8533333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 7 3/25 na nepravý zlomok: 7 3/25 = 7 3/25 = 7 · 25 + 3/25 = 175 + 3/25 = 178/25

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 25. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 25/25 = 175/25
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 175 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 175 + 3 = 178
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 178) nad menovateľa 25.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 6 4/15 na nepravý zlomok: 6 4/15 = 6 4/15 = 6 · 15 + 4/15 = 90 + 4/15 = 94/15

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 6 menovateľom 15. Celé číslo 6 je to isté ako 6 * 15/15 = 90/15
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 90 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 90 + 4 = 94
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 94) nad menovateľa 15.
 3. Odčítanie: 178/25 - 94/15 = 178 · 3/25 · 3 - 94 · 5/15 · 5 = 534/75 - 470/75 = 534 - 470/75 = 64/75
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(25, 15) = 75. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 25 × 15 = 375. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 22.7.2024