Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

7 3/8 + 4 = 91/8 = 11 3/8 = 11,375

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 7 3/8 na nepravý zlomok: 7 3/8 = 7 3/8 = 7 · 8 + 3/8 = 56 + 3/8 = 59/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 8. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 8/8 = 56/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 56 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 56 + 3 = 59
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 59) nad menovateľa 8.
 2. Sčítanie: 59/8 + 4 = 59/8 + 4/1 = 59/8 + 4 · 8/1 · 8 = 59/8 + 32/8 = 59 + 32/8 = 91/8
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(8, 1) = 8. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 8 × 1 = 8. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »