Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

7 3/8 * 1 1/2 = 177/16 = 11 1/16 = 11,0625

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 7 3/8 na nepravý zlomok: 7 3/8 = 7 3/8 = 7 · 8 + 3/8 = 56 + 3/8 = 59/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 8. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 8/8 = 56/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 56 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 56 + 3 = 59
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 59) nad menovateľa 8.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 1 1/2 na nepravý zlomok: 1 1/2 = 1 1/2 = 1 · 2 + 1/2 = 2 + 1/2 = 3/2

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 2. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 2/2 = 2/2
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 2 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 2 + 1 = 3
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 3) nad menovateľa 2.
 3. Násobenie: 59/8 * 3/2 = 59 · 3/8 · 2 = 177/16
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(177, 16) = 1. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »