Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

7 3/8 * 1 1/2 = 177/16 = 11 1/16 = 11,0625

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 7 3/8 na zlomek: 7 3/8 = 7 3/8 = 7 · 8 + 3/8 = 56 + 3/8 = 59/8

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 7 jmenovatelem 8. Celé číslo 7 je totéž jako 7 * 8/8 = 56/8
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 56 do čitatele 3. Nový čitatel je 56 + 3 = 59
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 59) nad jmenovatele 8.
 2. Konverze smíšeného čísla 1 1/2 na zlomek: 1 1/2 = 1 1/2 = 1 · 2 + 1/2 = 2 + 1/2 = 3/2

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 1 jmenovatelem 2. Celé číslo 1 je totéž jako 1 * 2/2 = 2/2
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 2 do čitatele 1. Nový čitatel je 2 + 1 = 3
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 3) nad jmenovatele 2.
 3. Násobení: 59/8 * 3/2 = 59 · 3/8 · 2 = 177/16
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(177, 16) = 1. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »