Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

7 5/6÷3 1/2 = 47/21 = 2 5/212,2380952

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 7 5/6 na nepravý zlomok: 7 5/6 = 7 5/6 = 7 · 6 + 5/6 = 42 + 5/6 = 47/6

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 6. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 6/6 = 42/6
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 42 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 42 + 5 = 47
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 47) nad menovateľa 6.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 3 1/2 na nepravý zlomok: 3 1/2 = 3 1/2 = 3 · 2 + 1/2 = 6 + 1/2 = 7/2

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 2. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 2/2 = 6/2
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 6 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 6 + 1 = 7
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 7) nad menovateľa 2.
 3. Delenie: 47/6 : 7/2 = 47/6 · 2/7 = 47 · 2/6 · 7 = 94/42 = 2 · 47 /2 · 21 = 47/21
  Delenie dvoch zlomkov je rovnaké ako vynásobenie prvého zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvým čiastkovým krokom je nájdenie reciprokej hodnoty (výmena čitateľa a menovateľa, prevrátená hodnota 7/2 je 2/7) druhého zlomku. Ďalej vynásobte dva čitatele. Potom vynásobte dva menovatele. Delenie zlomkov je vlastne násobenie prevráteným zlomkom. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 47/21.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »