Kalkulačka operácie so zmiešanými čislami

8 1/5 + 9 1/2 = 17710 = 17710 = 17.7

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 8 15 na nepravý zlomok: 8 1/5 = 8 15 = 8 · 5 + 15 = 40 + 15 = 415

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 5. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 55 = 405
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 40 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 40 + 1 = 41
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 41) nad menovateľa 5.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 9 12 na nepravý zlomok: 9 1/2 = 9 12 = 9 · 2 + 12 = 18 + 12 = 192

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 9 menovateľom 2. Celé číslo 9 je to isté ako 9 * 22 = 182
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 18 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 18 + 1 = 19
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 19) nad menovateľa 2.
 3. Sčítanie: 415 + 192 = 41 · 25 · 2 + 19 · 52 · 5 = 8210 + 9510 = 82 + 9510 = 17710
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(5, 2) = 10. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 5 × 2 = 10. V ďaľsom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Vypočítať ďaľší výraz:Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2


Zlomky v slovných úlohách:

 • Ryby
  rybnik2_2 Zo 65 druhov sladkovodných rýb v Európe hrozí vyhynutie 45 druhom. Zlomkom v základnom tvare vyjadri, akej časti rýb zo všetkých hrozí vyhynutie.
 • 7.B trieda
  zubna-pasta_3 7. B trieda je na preventívnej zubnej prehliadke. Štvrtine žiakov zistili dva zubné kazy, osmine jeden kaz. Polovica triedy mala všetky zuby zdravé. Koľko žiakov chodí do 7. B, ak v den zubnej prehliadky traja žiaci chýbali?
 • Šestina
  fractions_6 Myslím si číslo - jeho šestina je o 3 menšia ako jeho tretina.
 • Stromy
  stromy2 3/5 stromov sú jablone, 1/3 sú čerešne. 5 stromu sú hrušky. Koľko je celkom stromov?
 • Na lyže 2
  snowboard_1 Na lyžovačku išli 3/4 triedy. Ztých, ktorí zostali doma,1/3 ochorela a zvyšní 6 boli na matematickom sústredení. Koľko žiakov má trieda?
 • Koláčiky
  koláčky Mamička upiekla koláčiky. Rado si vzal 2/9 zo všetkých koláčikov, Michal 3/9. Koľko koláčikov zjedol Rado, ak Michal ich mal 9.
 • Drogy
  alkohol-tester-alkohol-za-volantom_1 Na besede o nebezpečnosti drog sa malo zúčastniť 250 žiakov. Z nich 8% sa besedy nezúčastnilo. Koľko žiakov bolo na besede?
 • Uhlie dnes
  coal_5 Mesačný plán 17000 ton uhlia prekročili na dole o 1/25. O koľko ton uhlia vyťažili v bani naviac?
 • Odevná
  sveter_5 Odevná firma vyrába tri druhy kabátov. Týždenná produkcia je 400 prvého typu, 370 druhého a 230 tretieho typu. Dlhodobým pozorovaním sa zistilo, že kvalitných kabátov je z prvého typu 2/3, druhého typu 7/9 a tretieho typu 4/5. Aká je pravdepodobnosť, že a
 • Šestiny
  one_sixth Koľko šestín sú dve tretiny?
 • Menovateľ
  fraction_half Vypočítajte chýbajúci menovateľ x: ?
 • Uhádni zlomok
  fractions_1 Tom bol požiadaný, aby uhádol zlomok. Súčet 1/2 čitateľa a 1/3 jeho menovateľa je 30. Ak Tom odčíta 36 od menovateľa, zlomok sa stáva 1/3. Aký je zlomok, o ktorý bol Tom požiadaný, aby hádal? (Zapíšte svoju odpoveď v najjednoduchšej forme)
 • Športový deň
  sport V piatok bol v škole športový deň, ktorého sa zúčastnilo niekoľko žiakov. Tretina z týchto žiakov sa zapojila do bedmintonového turnaja, štvrtina zo zvyšného počtu hádzala kriketovou loptičkou, dve tretiny z ďalšieho zvyšku súťažili v behu a zostávajúcich.

slovné úlohy - viacej »