Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

8 2/3 delene 4 = 13/6 = 2 1/62,1666667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 8 2/3 na nepravý zlomok: 8 2/3 = 8 2/3 = 8 · 3 + 2/3 = 24 + 2/3 = 26/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 3. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 3/3 = 24/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 24 + 2 = 26
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 26) nad menovateľa 3.
 2. Delenie: 26/3 : 4 = 26/3 · 1/4 = 26 · 1/3 · 4 = 26/12 = 2 · 13 /2 · 6 = 13/6
  Delenie dvoch zlomkov je rovnaké ako vynásobenie prvého zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvým čiastkovým krokom je nájdenie reciprokej hodnoty (výmena čitateľa a menovateľa, prevrátená hodnota 4/1 je 1/4) druhého zlomku. Ďalej vynásobte dva čitatele. Potom vynásobte dva menovatele. Delenie zlomkov je vlastne násobenie prevráteným zlomkom. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 13/6.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »