Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

8 5/6 ÷ 2 1/4 = 106/27 = 3 25/273,9259259

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 8 5/6 na nepravý zlomok: 8 5/6 = 8 5/6 = 8 · 6 + 5/6 = 48 + 5/6 = 53/6

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 6. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 6/6 = 48/6
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 48 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 48 + 5 = 53
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 53) nad menovateľa 6.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 1/4 na nepravý zlomok: 2 1/4 = 2 1/4 = 2 · 4 + 1/4 = 8 + 1/4 = 9/4

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 4. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 4/4 = 8/4
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 8 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 8 + 1 = 9
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 9) nad menovateľa 4.
 3. Delenie: 53/6 : 9/4 = 53/6 · 4/9 = 53 · 4/6 · 9 = 212/54 = 2 · 106 /2 · 27 = 106/27
  Delenie dvoch zlomkov je rovnaké ako vynásobenie prvého zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvým čiastkovým krokom je nájdenie reciprokej hodnoty (výmena čitateľa a menovateľa, prevrátená hodnota 9/4 je 4/9) druhého zlomku. Ďalej vynásobte dva čitatele. Potom vynásobte dva menovatele. Delenie zlomkov je vlastne násobenie prevráteným zlomkom. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 106/27.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »