Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

8 5/6÷2 1/4 = 106/27 = 3 25/273,9259259

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 8 5/6 na zlomek: 8 5/6 = 8 5/6 = 8 · 6 + 5/6 = 48 + 5/6 = 53/6

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 8 jmenovatelem 6. Celé číslo 8 je totéž jako 8 * 6/6 = 48/6
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 48 do čitatele 5. Nový čitatel je 48 + 5 = 53
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 53) nad jmenovatele 6.
 2. Konverze smíšeného čísla 2 1/4 na zlomek: 2 1/4 = 2 1/4 = 2 · 4 + 1/4 = 8 + 1/4 = 9/4

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 4. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 4/4 = 8/4
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 8 do čitatele 1. Nový čitatel je 8 + 1 = 9
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 9) nad jmenovatele 4.
 3. Dělení: 53/6 : 9/4 = 53/6 · 4/9 = 53 · 4/6 · 9 = 212/54 = 2 · 106 /2 · 27 = 106/27
  Dělení dvou zlomků je stejné jako vynásobení prvního zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvním dílčím krokem je nalezení reciproké hodnoty (výměna čitatele a jmenovatele, převrácená hodnota 9/4 je 4/9) druhého zlomku. Dále vynásobte dva čitatele. Pak vynásobte dva jmenovatele. Dělení zlomků je vlastně násobení převráceným zlomkem. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 2 a dostaneme 106/27.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »