Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

9 1/3 delene 3 = 28/9 = 3 1/93,1111111

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

  1. Konverzia zmiešaného čísla 9 1/3 na nepravý zlomok: 9 1/3 = 9 1/3 = 9 · 3 + 1/3 = 27 + 1/3 = 28/3

    Ak chcete nájsť nového čitateľa:
    a) Vynásobte celé číslo 9 menovateľom 3. Celé číslo 9 je to isté ako 9 * 3/3 = 27/3
    b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 27 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 27 + 1 = 28
    c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 28) nad menovateľa 3.
  2. Delenie: 28/3 : 3 = 3,1111111111111 = 28/9

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »


Posledná zmena: 23.7.2024