Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

9 2/5 ÷ 1 3/10 = 94/13 = 7 3/137,2307692

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 9 2/5 na nepravý zlomok: 9 2/5 = 9 2/5 = 9 · 5 + 2/5 = 45 + 2/5 = 47/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 9 menovateľom 5. Celé číslo 9 je to isté ako 9 * 5/5 = 45/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 45 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 45 + 2 = 47
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 47) nad menovateľa 5.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 1 3/10 na nepravý zlomok: 1 3/10 = 1 3/10 = 1 · 10 + 3/10 = 10 + 3/10 = 13/10

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 10. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 10/10 = 10/10
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 10 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 10 + 3 = 13
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 13) nad menovateľa 10.
 3. Delenie: 47/5 : 13/10 = 47/5 · 10/13 = 47 · 10/5 · 13 = 470/65 = 5 · 94 /5 · 13 = 94/13
  Delenie dvoch zlomkov je rovnaké ako vynásobenie prvého zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvým čiastkovým krokom je nájdenie reciprokej hodnoty (výmena čitateľa a menovateľa, prevrátená hodnota 13/10 je 10/13) druhého zlomku. Ďalej vynásobte dva čitatele. Potom vynásobte dva menovatele. Delenie zlomkov je vlastne násobenie prevráteným zlomkom. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 5 a dostaneme 94/13.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »