Kvetinový záhon

Kvetinový záhon má tvar zrezaného ihlana, pričom hrana dolnej podstavy a= 10 m, hornej podstavy b= 9 m a odchýlka počnej hrany od podstavy je alfa= 45°. Aký objem zemniny je potrebný navýšiť na tento záhon? Koľko sadeníc je možné vysadiť, ak 1m2= 100 sadeníc?

Správna odpoveď:

V =  63,88 m3
n =  8100

Postup správneho riešenia:

a=10 m b=9 m α=45  V=V1V2  u1=2 a=2 10=10 2 m14,1421 m u2=2 b=2 9=9 2 m12,7279 m  tgα=u1/2h1 tgα=u2/2h2  h1=u1/2 tgα=u1/2 tg45° =14,1421/2 tg45° =14,1421/2 1=7,07107 m h2=u2/2 tgα=u2/2 tg45° =12,7279/2 tg45° =12,7279/2 1=6,36396 m  V1=31 a2 h1=31 102 7,0711235,7023 m3 V2=31 b2 h2=31 92 6,364171,8269 m3  V=V1V2=235,7023171,8269=63,88 m3
n=b2 100=92 100=8100Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?
Chcete zaokrúhliť číslo?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: