Zrezaný ihlan 2

Vypočítajte objem pravidelného šesťbokého zrezaného ihlana, ak je dĺžka hrany dolnej podstavy 30 cm, hornej podstavy 12 cm a ak dĺžka bočnej hrany je 41 cm.

Správna odpoveď:

V =  44790,6808 cm3

Postup správneho riešenia:

a1=30 cm a2=12 cm s=41 cm n=6  S1=n 3/4 a12=6 3/4 302=1350 3 cm22338,2686 cm2 S2=n 3/4 a22=6 3/4 122=216 3 cm2374,123 cm2  h=s2(a1a2)2=412(3012)2=1357 cm36,8375 cm  h2=h a2/(a1a2)=36,8375 12/(3012)24,5583 cm h1=h+h2=36,8375+24,558361,3958 cm  V1=31 S1 h1=31 2338,2686 61,395847853,2914 cm3 V2=31 S2 h2=31 374,123 24,5583=48 4071 cm33062,6107 cm3 V=V1V2=47853,29143062,610744790,6808 cm3   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   V3=3h (S1+S1 S2+S2)=336,8375 (2338,2686+2338,2686 374,123+374,123)44790,6808 cm3 V3=VNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
Žiak
Môžem poprosiť o postup riešenia?

5 rokov  1 Like
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek objemu.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: