Výška kruhového oblúka,vzorec

Vypočítajte výšku kruhového oblúka ak dĺžka oblúka je 77 a dĺžka tetivy 40.

Správna odpoveď:

h =  26,55

Postup správneho riešenia:

α0= 1.5707963267949 = 90°; r = 49.019722472304; h = 14.358
α1= 2.7223611075682 = 155°58'47″; r = 28.284271247462; h = 22.399
α498= 3.7005941597357 = 212°1'42″; r = 20.807469470119; h = 26.548
α499= 3.7005941597357 = 212°1'42″; r = 20.807469470119; h = 26.548

40=2rsin(α/2) 77=αr 40=2(77/α)sin(α/2) α=2(77/40)sin(α/2) αn+1=2(77/40)sin(αn/2) αn+1=3,85sin(αn/2) α=3,7005941597357212°142" r=77/α=20,807469470119  h=r(1cosα/2)=26,55Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: