Obdĺžnik - opísaná

Dĺžky strán obdĺžnika sú v pomere 1 : 3. Polomer kružnice opísanej obdĺžniku je 10 cm. Vypočítaj jeho obvod.

Správna odpoveď:

p =  50,6 cm

Postup správneho riešenia:

a:b=1:3 r=10 cm  3a=b (2r)2=a2+b2 (2r)2=a2+(3a)2 4r2=10 a2 a=4/10 r=4/10 10=2 10 cm6,3246 cm b=3 a=3 6,3246=6 10 cm18,9737 cm  p=2 (a+b)=2 (6,3246+18,9737)=16 1050,5964 cm   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  k=a/b=6,3246/18,9737=310,3333 d=a2+b2=6,32462+18,97372=20 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: