Kolmý trojboký hranol

Podstavou kolmého trojbokého hranola je pravouhlý trojuholnik s odvesnami 4,5cm a 6cm. Aký je povrch tohoto hranola, ak je jeho objem 54 cm3?

Správna odpoveď:

S =  99 cm2

Postup správneho riešenia:

a=4,5 cm b=6 cm  S1=a b/2=4,5 6/2=227=13,5 cm2 V=54 cm3 h=V/S1=54/13,5=4 cm  c=a2+b2=4,52+62=215=7,5 S=2 S1+(a+b+c) h=2 13,5+(4,5+6+7,5) 4=99 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: