Z9-I-4

Katka si myslela päťciferné prirodzené číslo. Do zošita napísala na prvý riadok súčet mysleného čísla a polovice mysleného čísla. Na druhý riadok napísala súčet mysleného čísla a pätiny mysleného čísla. Na tretí riadok napísala súčet mysleného čísla a devätiny mysleného čísla. Nakoniec spočítala všetky tri zapísaná čísla a výsledok napísala na štvrtý riadok. Potom s úžasom zistila, že na štvrtom riadku má zapísanú tretiu mocninu istého prirodzeného čísla.

Určte najmenšie číslo, ktoré si Katka mohla myslieť na začiatku.

Správna odpoveď:

n =  11250

Postup správneho riešenia:
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 3 komentáre:
#
Žiak
DAds

#
Žiak
dalo by sa to ešte raz vysvetliť? nepochopil som tomu ako ste sa dostali k výsledku? ďakujem

#
Žiak
Nepochopila jsem jak se z těch 35 stane 11250 protože 35na třetí není 11250

avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: