Lietadlo - kurz

Lietadlo letelo 50 km kurzom 63°20 'a potom 153°20' 140 km. Nájdite vzdialenosť medzi východiskovým a koncovým bodom.

Správna odpoveď:

s =  148,6607 km

Postup správneho riešenia:

α=63°20=63°+6020°=63,3333°63,3333 β=153°20=153°+6020°=153,3333°153,3333 a=50 km b=140 km  x1=a cosα=a cos63,333333333333° =50 cos63,333333333333° =50 0,448799=22,43996 km y1=a sinα=a sin63,333333333333° =50 sin63,333333333333° =50 0,893633=44,68163 km x2=b cosβ=b cos153,33333333333° =140 cos153,33333333333° =140 (0,893633)=125,10857=(229422π/5761) km y2=b sinβ=b sin153,33333333333° =140 sin153,33333333333° =140 0,448799=62,83189 km x=x1+x2=22,44+(125,1086)102,6686 km y=y1+y2=44,6816+62,8319107,5135 km s=x2+y2=(102,6686)2+107,51352=10 221=148,6607 kmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: