Odbory - ešte dnes

V závode je 1250 zamestnancov. V odboroch (niekdajšie ROH, OH) je 18% mužov, 23% žien. Vedenie závodu vykazuje, že v odboroch je 20% všetkých zamestnancov. Koľko je mužov a žien v závode, koľko je mužov a žien v odboroch?

Správna odpoveď:

a =  135
b =  115
m =  750
w =  500

Postup správneho riešenia:


m+w = 1250
a + b = 0,20 · 1250
a=0,18 m
b =0,23w

m+w = 1250
a + b = 0,20 · 1250
a=0,18·m
b =0,23·w

m+w = 1250
a+b = 250
a-0,18m = 0
b-0,23w = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
a+b = 250
m+w = 1250
a-0,18m = 0
b-0,23w = 0

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
a+b = 250
m+w = 1250
-b-0,18m = -250
b-0,23w = 0

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
a+b = 250
-b-0,18m = -250
m+w = 1250
b-0,23w = 0

Riadok 4 + Riadok 2 → Riadok 4
a+b = 250
-b-0,18m = -250
m+w = 1250
-0,18m-0,23w = -250

Riadok 4 - -0,18 · Riadok 3 → Riadok 4
a+b = 250
-b-0,18m = -250
m+w = 1250
-0,05w = -25


w = -25/-0,05 = 500
m = 1250-w = 1250-500 = 750
b = -250+0,18m/-1 = -250+0,18 · 750/-1 = 115
a = 250-b = 250-115 = 135

a = 135
b = 115
m = 750
w = 500

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: