Raketa

Vystrelí sa raketa s rýchlosťou 100 fps (stôp za sekundu) v smere 30° nad vodorovnou rovinou. Určte maximálnu výšku, do ktorej stúpa? Fps je stopa za sekundu.

Správna odpoveď:

h =  127,421 ft

Postup správneho riešenia:

v0=100 ft/s α=30  g=9,81 m/s2  vy=v0 sinα=v0 sin30° =100 sin30° =100 0,5=50 ft/s vx=v0 cosα=v0 cos30° =100 cos30° =100 0,866025=86,60254 ft/s  vyg t=0  t=vy/g=50/9,81=98150005,0968 s  h=vy t21 g t2=50 5,096821 9,81 5,09682=127,421 ft



Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.







Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: