RR trojuholník

Rameno rovnoramenného trojuholník je 5 dm, jeho výška k základni je o 20 cm dlhšia ako základňa. Vypočítajte dĺžku základne z.

Správny výsledok:

z =  2,8 dm

Riešenie:

r=5 dm 20 cm=2 dm  v=2+z r2=v2+(z/2)2  52=(2+z)2+(z/2)2  1.25z24z+21=0 1.25z2+4z21=0  a=1.25;b=4;c=21 D=b24ac=4241.25(21)=121 D>0  z1,2=b±D2a=4±1212.5 z1,2=4±112.5 z1,2=1.6±4.4 z1=2.8 z2=6   Sucinovy tvar rovnice:  1.25(z2.8)(z+6)=0  z>0 z=z1=2.8=145=2.8 dm v=2+z=2+2.8=245=4.8 dm r2=v2+(z/2)2=4.82+(2.8/2)2=5 dmr=5 \ \text{dm} \ \\ 20 \ cm=2 \ dm \ \\ \ \\ v=2 + z \ \\ r^2=v^2 + (z/2)^2 \ \\ \ \\ 5^2=(2+z)^2 + (z/2)^2 \ \\ \ \\ -1.25z^2 -4z +21=0 \ \\ 1.25z^2 +4z -21=0 \ \\ \ \\ a=1.25; b=4; c=-21 \ \\ D=b^2 - 4ac=4^2 - 4\cdot 1.25 \cdot (-21)=121 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ z_{1,2}=\dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a }=\dfrac{ -4 \pm \sqrt{ 121 } }{ 2.5 } \ \\ z_{1,2}=\dfrac{ -4 \pm 11 }{ 2.5 } \ \\ z_{1,2}=-1.6 \pm 4.4 \ \\ z_{1}=2.8 \ \\ z_{2}=-6 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ 1.25 (z -2.8) (z +6)=0 \ \\ \ \\ z>0 \ \\ z=z_{1}=2.8=\dfrac{ 14 }{ 5 }=2.8 \ \text{dm} \ \\ v=2 + z=2 + 2.8=\dfrac{ 24 }{ 5 }=4.8 \ \text{dm} \ \\ r_{2}=\sqrt{ v^2 + (z/2)^2 }=\sqrt{ 4.8^2 + (2.8/2)^2 }=5 \ \text{dm}

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám prosím svoj komentár ku úlohe - postrehy, myšlienku alebo sa niečo opýtajte. Ďakujeme že si takto pomáhame navzájom - žiaci, študenti, učitelia, rodičia a tvorcovia príkladov.

Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • O stenu
  rebrik33_3 O stenu je opretý rebrík. Steny sa dotýka vo výške 240cm. A jeho spodný koniec je od steny vzdialený 100 cm. Aký dlhý je rebrík?
 • Rovnostranný trojuholník 3
  equilateral_triangle_3 Výška v rovnostrannom trojuholníku ABC meria odmocninu z 3 cm. Akú dĺžku má stredná priečka tohto trojuholníka?
 • Výška 10 - blesk
  blesk Výška stĺpa pred búrkou je 10 m . Po búrke keď ho prídu skontrolovať vidia, že na zemi zo stĺpa vysí časť stĺpu. Vzdialenosť od stĺpa je 3 metre. V akej výške bol stožiar zlomený? (Vlastne vznikol pravouhly trojuholnk . .. . 10-x, 3 a prepono; u koľko j
 • Euklid2
  euclid V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je daná odvesna a = 27 a výška v = 17. Určite obvod trojuholníka.
 • Trojuholník PRT
  triangles_5 V rovnoramennom pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C platí o súradniciach bodov: A (-1, 2); C (-5, -2) Vypočítajte dĺžku strany AB.
 • Trojuholník ABC
  lalala V trojuholníku ABC so stranou BC dĺžky 2 cm je bod K stredom strany AB. Body L a M rozdeľujú stranu AC na tri zhodné úsečky. Trojuholník KLM je rovnoramenný s pravým uhlom pri vrchole K. Určte dĺžky strán AB, AC trojuholníka ABC.
 • Kamión
  truck_11 Kamión odchádza z distribučného centra. Odtiaľ odbočuje 20 km na západ, 30 km na sever a 10km na západ a dostane sa do obchodu. Ako sa môže vozidlo dostať späť do distribučného centra z predajne (čo je najkratšia cesta)?
 • V pravouhlom 6
  rt_triangle V pravouhlom trojuholniku ABC su dané dĺžky odvesien a=15cm b=36cm. Vypocitaj dĺžku ťažnice tc.
 • Euklid 5
  euclid_3 Vypočítaj strany pravouhlého trojuholníka ABC ak: a = 7 cm, vc = 5 cm.
 • PT a kružnice
  r_triangle Riešte pravouhlý trojuholník, ak sú dané polomery vpísanej r=9 a opísanej kružnice R=23.
 • Odvesny
  pyt_theorem Prepona pravouhlého trojuholníka je 41 a súčet odvesien je 49. Určte veľkosť odvesien.
 • Vypočítajte
  equilateral_triangle2 Vypočítajte dĺžku strany rovnostranného trojuholníka, ktorého obsah je 50cm štvorcových.
 • Kúpalisko - prázdniny
  pool_4 Detský lístok na kúpalisku stojí x €, pre dospelého je o 2 € drahší. Na kúpalisku bolo m detí a trikrát menej dospelých. Koľko eur vybral pokladník za vstupné na kúpalisku?
 • Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 • Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 • Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.