Odchýlka priamok

Určte odchýlku priamok AG, BH v kvádra ABCDEFGH, ak je dané | AB | = 3cm, | AD | = 2cm, | AE | = 4cm

Správna odpoveď:

A =  33,8545 °

Postup správneho riešenia:

a=3 cm b=2 cm c=4 cm  u1=b2+c2=22+42=2 5 cm4,4721 cm u2=a2+u12=32+4,47212=29 cm5,3852 cm  sinA=u2a  A=π180°arcsin(u2a)=π180°arcsin(5,38523)=33,8545=33°5116"Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: