Uhol mimobežiek

Je daný pravidelný štvorboký ihlan ABCDV ; |AB|=4cm; v=6cm. Určte uhol priamok AD a BV.

Správna odpoveď:

α =  72,4516 °

Postup správneho riešenia:

a=4 cm v=6 cm  s=v2+(a/2)2=62+(4/2)2=2 10 cm6,3246 cm  tgα=s/(a/2)  α1=arctg(2 s/a)=arctg(2 6,3246/4)1,2645 rad  α=α1  =α1 π180   =1,2645 π180   =72,452  =72,4516=72°276"Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: