Vzdialenosť bodov 2

Je daný pravidelný štvorboký ihlan ABCDV, v ktorom AB= a= 4 cm a v= 8 cm. Nech S je stred CV. Vypočítajte vzdialenosť bodov A a S.

Správna odpoveď:

x =  5,831 cm

Postup správneho riešenia:

a=4 cm v=8 cm  u=2 a=2 4=4 2 cm5,6569 cm  s=v2+(u/2)2=82+(5,6569/2)2=6 2 cm8,4853 cm s2=s/2=8,4853/2=3 2 cm4,2426 cm  ACV=arctg(u/2v)=arctg(5,6569/28)1,231 rad  x2=u2+s222 u s2 cos(ACV)  x=u2+s222 u s2 cos(ACV)=5,65692+4,242622 5,6569 4,2426 cos1,231=34=5,831 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: