Dve loďky

Dve loďky sú zamerané z výšky 150m nad hladinou jazera pod hĺbkovými uhlami 57° a 39°. Vypočítajte vzdialenosť oboch lodiek, ak zameriavací prístroj a obe loďku sú v rovine kolmej k hladine jazera.

Správna odpoveď:

x =  87,8234 m

Postup správneho riešenia:

h=150 m α=57  β=39   tgα=h:x1 tgβ=h:x2  x1=h/tgα°=h/tg57° =150/tg57° =150/1,539865=97,41114 m x2=h/tgβ°=h/tg39° =150/tg39° =150/0,809784=185,23457 m  α>β,x2>x1 x=x1x2=97,4111185,2346=87,8234 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: