Osovým

Osovým rezom valca je obdĺžnik s uhlopriečkou u = 20 cm. Výška valca je dvakrát väčšia než priemer podstavy. Vypočítajte objem valca v litroch.

Správna odpoveď:

V =  1,124 l

Postup správneho riešenia:

u=20 cm dm=20:10  dm=2 dm h=2D=4r  u2=h2+(2r)2 u2=(4r)2+(2r)2 u2=16 r2+4r2 u2=20 r2  r=u/20=2/200,4472 dm h=4 r=4 0,44721,7889 dm  V=π r2 h=3,1416 0,44722 1,78891,124 l   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   u2=h2+(2 r)2=1,78892+(2 0,4472)2=2 dm D=2 r=2 0,44720,8944 dm h2=2 D=2 0,89441,7889 dmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: