Rovnostranných 8281

Záhon tvaru dvoch rovnostranných trojuholníkov so spoločnou stranou, s dĺžkou strany 2,5 m má byť vysadený sadenicami okrasného kríka. Záhradník odporučil medzi jednotlivými sadenicami ponechať medzery 40 cm a na samotnú sadenicu treba 10 cm z obvodu. Urči maximálny počet sadeníc potrebných na vysadenie tohto záhonu.

Správna odpoveď:

n =  30

Postup správneho riešenia:
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vypočet rovnostranného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: