Vzducholoď 83100

Vzducholoď je vo výške x nad zemou. Pavol ju sleduje z miesta A pod výškovým uhlom 18 stupňov 26 minút. V tej istej chvíli ju vidí Peter z malého lietadla, ktoré práve prelieta nad Pavlom vo výške 150m. Peter vidí vzducholoď pod výškovým uhlom 11 stupňov a 46 minút. O koľko metrov je vzducholoď vyššie ako bod A?

Správna odpoveď:

h =  400 m

Postup správneho riešenia:

α=18°26=18°+6026°=18,4333°18,4333 β=11°46=11°+6046°=11,7667°11,7667  a=150 m  tg β = b:x tg α = (a+b):x  t1=tgα=tg18,433333333333° =0,333302=0,3333 t2=tgβ=tg11,766666666667° =0,208304=0,2083  t2  x = b t1  x = a+b  t1 (b/t2)=a+b 0,33330200516959 (b/0,20830379073514)=150+b  0,600077b=150  b=0,60007652150=249,96811956  b=249,96812  h=a+b=150+249,9681=400 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: