Ihlan

Je daný ihlan, podstava a = 5 cm, výška v = 8 cm;

a) urči odchýlku roviny ABV od roviny podstavy
b) odchýlku protejších bočných hrán

Výsledok

α =  72.65 °
β =  33.22 °

Riešenie:

tanα=va/2=85/2 α=arctan85/2=72.65=723846"\tan \alpha = \dfrac{v}{a/2} = \dfrac{ 8 }{ 5/2} \ \\ \alpha = \arctan \dfrac{ 8 }{ 5/2} = 72.65 ^\circ = 72^\circ 38'46"
 tanβ/2=av2+(a/2)2 β=2arctanav2+(a/2)2 β=2arctan0.29827  β=33.22=33131" \ \\ \tan \beta/2 = \dfrac{ a }{ \sqrt{v^2+(a/2)^2} } \ \\ \beta = 2 \arctan \dfrac{ a }{ \sqrt{v^2+(a/2)^2} } \ \\ \beta = 2 \arctan 0.29827 \ \\ \ \\ \beta = 33.22 ^\circ = 33^\circ 13'1"Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Kúžeľ
  valec_8 Objem rotačného kužeľa je 9,42 cm3, pričom výška je rovná 10 cm. Aký uhol zviera strana kužeľa s rovinnou podstavy?
 2. Schodisko
  steps Pod akým uhlom stúpa schodisko, ak je výška schodu je 17 cm a šírka 27 cm?
 3. Reflektor
  lamp Kruhový reflektor vrhá svetelný kužeľ s vrcholovým uhlom o veľkosti 49° a je zavesený vo výške 33 m na stožiaru tak, že os svetelného kužeľa zviera s osou stožiaru uhol o veľkosti 30°. Akú najväčšiu dĺžku osvetlí reflektor na vodorovnej rovine?
 4. Referenčný uhol
  anglemeter Nájdite referenčný uhol nasledujúcich uhlov:
 5. Javor
  tree_javor Vrchol stromu - javora vidno zo vzdialenosti 6 m od kmeňa stromu z výšky 1.6 m pod uhlom 51°. Zistite výšku stromu.
 6. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 7. Stúpanie 7
  train_freight Priama železničná trať má stúpanie 16 promile. Akú veľkosť má uhol stúpania?
 8. Cesta - klesanie
  atan Na priamom úseku cesty je vyznačené klesanie 12 percent. Aký uhol zviera smer cesty sa smerom vodorovným?
 9. Vysoký múr
  mur Mám vysoký múr 2m. Potrebujem 15 stupňov uhol (smerom nahor) na ďalší múr vzdialený 4m. Aký vysoký musí byť druhý múr?
 10. Strom
  strom Aký vysoký je strom, ktorý pozorujem v zornom uhle 52°? Ak stojím 5 m od stromu a 2m nad zemou.
 11. Ciferník hodín
  center_angle Zadaný je ciferník hodín. Čísla 10 a 5 a 3 a 8 sú spojené priamkami. Vypočítaj veľkosť ich uhlov.
 12. Tangens
  tan V prípade, že tangens uhla a pravouhlého trojuholníka je 0,8. Potom je jej najdlhšia strana. .. .
 13. Sklon bazénu
  swimming_pool Vypočítajte sklon v percentách aj v stupňoch dna bazénu dlhého 30 m, ak hĺbka vody na začiatku bazéna je 0.85 m (pre deti) a na konci bazéna je 1.73 m (pre plavcov).
 14. Cesta
  route-66 Priemerné stúpanie cesty je dané pomerom 1:15. Pod akým uhlom cesta priemerne stúpa?
 15. Skosenie
  zkoseni Mám zápis skosenia v pomere 1:6. Aký je uhol a ako ho vypočítam?
 16. Stúpanie
  scenic_road Cesta má stúpanie 1:27. Aký veľký uhol odpovedá takému stúpaniu?
 17. Lietadlo
  aircraft Lietadlo letí vo výške 6500 m k pozorovateľni. V čase prvého merania ho bolo vidieť pod výškovým uhlom 21°, pri druhom meraní pod výškovým uhlom 46°. Vypočítajte vzdialenosť, ktorú lietadlo preletelo medzi oboma meraniami.