Tetiva

Bod na kružnici je krajným bodom priemeru a tetivy veľkosti polomeru. Aký uhol zviera priemer s tetivou?

Výsledok

α =  60 °

Riešenie:

Textové riešenie α =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Lano
  wire Drôtené lano sa skladá z 5 prameňov a každý prameň sa skladá z 16 drôtov s priemerom d = 0.2 mm. Vypočítajte prierez lana.
 2. 4-uholník
  4gon Zostrojte 4-uholník ABCD s rozmermi AB, BC, AC, BD a uhlom d = CDA.
 3. Rovnoramenný - Z7–I–5
  triangles_12 Je daný trojuholník ABC so stranami /AB/ = 3 cm, /BC/ = 10 cm a uhlom ABC = 120°. Narysujte všetky body X tak, aby platilo, že trojuholník BCX je rovnoramenný a súčasne trojuholník ABX je rovnoramenný so základňou AB.
 4. Most
  circle_dam Cez jazero, ktoré má tvar kruhu, prechádza most presne cez stred jazera. Na troch rôznych miestach na brehu jazera sa nachádzajú traja rybári A,B,C. Ktorý z rybárov vidí celý most pod najväčším uhlom?
 5. Kruh
  circle_1 Aký polomer má kruh, ktorého obvod sa rovná 8 cm?
 6. Trojuholník radiány
  triangle-base Veľkosti dvoch vnútorných uhlov trojuholníku ABC sú α=1/19π a β=16/19π. Vypočítajte veľkosť tretieho uhla.
 7. Úhly 20
  triangle_1111_1 V trojuholniku ABC je pomer veľkostí uhlov a: b=4:5. Uhol c má veľkosť 36°. Akú veľkosť majú uhly a, b?
 8. Uhly
  triangle V trojuholníku má jeden vonkajší uhol veľkosť 156°24' a jeden vnútorný uhol 18°36'. Vypočítajte ostatné vnútorné uhly trojuholníka.
 9. Tupý uhol
  UholZSobr2 Aký tupý uhol zvierajú ručičky hodín o 17:00?
 10. Uhlopriečka
  rhombus Môže mať kosoštvorec jednu uhlopriečku rovnako dlhú ako stranu?
 11. 3-uholník
  triangle2 Môže byť najväčší uhol v trojuholníku menší než 20°?
 12. Uhly v ABC
  angles_triangle.JPG Vypočítajte uhol alfa v trojuholníku, ak beta má 61 stupňov a gama 98 stupňov.
 13. Uhly trojuholníka - pomer
  237_triangle Ako mám zistiť typ trojuholníka ak je pomer uhlov 2:3:7 ?
 14. Stredový
  sierpinski_1 Trojuholník, ktorého strany sú stredné priečky trojuholníka ABC má obvod 82. Aký obvod ma trojuholník ABC?
 15. RR trojuholník 8
  rr_tr2 Obvod rovnoramenneho trojuholnika je 7,8dm, dlzka zakladne je 34cm. Aku dlzku maju jeho ramená?
 16. Rameno
  iso_triangle V rovnoramennom trojuholniku s obvodom 36 cm má výška na základňu dĺžku 12 cm. Vypočítaj dĺžku ramena daného trojuholníka.
 17. Železo
  250px-Iron_electrolytic_and_1cm3_cube Železná ruda obsahuje 65% železa. Koľko rudy je potrebnej na výrobu 26 ton železa?