Štatistické charateristiky

Zo 40 hodnôt xi bol vypočítaný priemer mx = 7,5 a rozptyl sx = 2,25. Pri kontrole bolo zistené, že chýba 2 jednotky s hodnotami x41 = 3,8 a x42 = 7. Opravte uvedené charakteristiky.

Výsledok

m2 =  7.4
r2 =  2.455

Riešenie:

Textové riešenie m2 =
Textové riešenie r2 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Hľadáte štatistickú kalkulačku? Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Rozptyl
  sdcalc Akú hodnotu nadobúda rozptyl dát v súbore ak vypočítaná smerodajná odchýlka = 2? a) Rozptyl = 6 b) Rozptyl = 4 c) Rozptyl = 9 d) Rozptyl = 2
 2. Medián a modus
  dice_3 Radka vykonala 50 hodov hracou kockou. Do tabuľky zaznamenala početnosti padnutia jednotlivých stien kocky Číslo steny 1 2 3 4 5 6 početnosť 8 7 5 11 6 13 Vypočítajte modus a medián čísel stien, ktoré Radke padli.
 3. Priemery
  Plot_harmonic_mean Miestný úrad chce potrebuje projekciu personálnych potrieb vychádzacich z aktuálnych úloh pracovníkov. Majú počet prípadov na sociálneho pracovníka pre nasledujúcich pracovníkov:   Mary: 25 John: 35 Ted: 15 Lisa: 45 Anna: 20 Vypočítajte: a. harmonický p
 4. 3-priemer
  chart V prípade, že priemer (aritmetický priemer) z troch čísel x, y, z je 50. Aký je priemer čísel (3x +10), (3y +10), (3z+10)?
 5. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 6. Vyjadrovačka
  divne_1 Určte dvadsiatyprvý člen a diferenciu AP, ak a1=0,12 a a1+a2=0,42.
 7. Členy GP
  sequence_geo_8 Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?
 8. AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 9. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 10. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 11. Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.
 12. Predošlý člen
  seq_6 Určte tretí člen AP, ak a4=93, d=7,5.
 13. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 14. Diferencia AP
  postupnost1_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-7,5 a a1+a2=4,8.
 15. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 16. Inverzná funckia
  inverse Z f: y=4x+5 spravte inverznú funkciu.
 17. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2