Vektor - slovné úlohy

 1. Výslednica 3
  forces_1 Dve sily F1=580N a F2=630N zvierajú uhol 59 stupňov. Vypočítajte ich výslednicu F.
 2. Trojuholník
  sedlo Je daný trojuholník KLM súradnicami vrcholov v rovine: K[-19, 9] L[15, 12] M[-1, -15]. Vypočítajte jeho obsah a vnútorné uhly.
 3. Križovatka
  crossroad Do pravouhlej križovatky prichádza osobné auto a húkajúca sanitka, sanitka zľava. Osobné auto ide rýchlosťou 31 km/h a sanitka 55 km/h. Vypočítajte akou relatívnou rýchlosťou sa sanitka pohybuje vzhľadom na auto.
 4. Uhol medzi vektormi
  arccos Nájdite uhol medzi danými vektormi a zaokrúhlite výsledok na desatinu stupňa. u = (-1, 1)​​ a v = (-12, 13)
 5. Dve sily
  vector-add Dve sily s veľkosťou 25 a 30 Newtonov pôsobia na objekt v uhloch 10° a 100°. Nájdite smer a veľkosť výslednej sily. Zaokrúhlite na dve desatinné miesta medzivýpočty a konečnú odpoveď.
 6. Lietadlo navigácia
  triangle_airplane Lietadlo opustilo letisko a letí na západ 120 míľ a potom 150 míľ v smere juho-západ 32.2°. Ako ďaleko je lietadlo od letiska? Zaokrúhlite na najbližšiu mílu.
 7. Vektor
  some_vector Vypočítajte veľkosť vektora v⃗ = (-8, 4.5, -3, 1, -5.5, 3.75)
 8. Priamka
  img2 Priamka p prechádza bodom A[-3, -3] a má smerový vektor v=(4, -1). Leží bod B[37, -13] na priamke p?
 9. Lin. závislosť
  colinear_vectors Zistite či vektory u=(-1; 2) a v=(-1; 2) sú lineárne závislé.
 10. Jednotkový 2D
  one_1 Zistite jednotkový vektor (jeho súradnice) k vektoru AB ak A[-14; -20], B[6; 8].
 11. Vektory
  vectors Vektor a má súradnice (-18; -3) a vektor b má súradnice (-1; -16). Ak vektor c= b-a, aká je veľkosť vektora c?
 12. Súčet vektorov
  vectors Veľkosť vektora u je 2, vektora v je 4. Vektory zvierajú uhol 51°. Aká je veľkosť vektora u+v?
 13. Navigácia lode
  navigation Loď pláva 84 km na kurze 17° a potom cestuje na kurze 107° 135 km. Nájdite vzdialenosť konca cesty z východiskového bodu a zaokrúhlite na najbližší kilometer.
 14. 3d vektor komponenta
  vectors_1 Vektor u = (3,9, u3) a veľkosť vektora u = 12. Koľko je u3?
 15. Vektor
  vectors Určite súradnice vektora u=CD, keď C[-3;3], D[4,-12].
 16. Tri vektory
  vectors_sum0 Tri sily, ktorých veľkosti sú v pomere 9:10:17, pôsobia v rovine v jednom bode tak, že sú v rovnováhe. Určte veľkosti uhlov, ktoré zvierajú každé dve sily
 17. Vektory
  green Pre vektor w platí: w = -4u-5v. Určite súradnice vektoru w, ak u=(-3, -7), v=(-7, 14)
 18. Vektory - základné operácie
  vectors_1 Dané sú body A[9;-20] B[-10;19] C[13; -12] a D[0;9] a. Určite súradnice vektorov u=AB v=CD s=DB b. Vypočítajte súčet vektorov u+v c. Vypočítajte rozdiel vektorov u-v d. Určite súradnice vektora w=-8.u
 19. Skalárny súčin
  dot_product Vypočítajte u.v keď |u|=5, |v|=2 a keď vektory u,v, zvierajú uhol: a) 60° b) 45° c) 120°
 20. Lietadlo - kurz
  compass Lietadlo letelo 50 km kurzom 63°20 'a potom 153°20' 140 km. Nájdite vzdialenosť medzi východiskovým a koncovým bodom.

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov