Pumpy

Pumpou, která čerpá vodu rychlostí 3.5 litru za sekundu, se voda ze stavební jáma vyčerpá za 35 minut.

a) Zjisti, za kolik minut by se voda z jámy vyčerpala pumpou, která čerpá 7.4 litru vody za sekundu.
b) Jakou rychlost čerpání by musela mít pumpa, aby se voda z jámy vyčerpala nejdéle za 25 minut?

Výsledek

t2 =  16.55 min
v3 =  4.9 l/s

Řešení:

Q=v1t1=v2t2  t2=v1v2t1=3.57.435=16.55  min  Q = v_1 t_1 = v_2 t_2 \ \\ \ \\ t_2 = \dfrac{ v_1 }{ v_2} t_1 = \dfrac{ 3.5 }{ 7.4} \cdot 35 = 16.55 \ \text { min } \ \\
v1t1=v3t3  v3=v1t1t3=3.53525 v3=4.9  l/s v_1 t_1 = v_3 t_3 \ \\ \ \\ v_3 = v_1 \cdot \dfrac{ t_1 }{ t_3 } = 3.5 \cdot \dfrac{ 35 }{ 25} \ \\ v_3 = 4.9 \ \text { l/s }Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku. Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Agronom
  motorbike2 Traktor vyjíždí z pole a průměrnou rychlostí 20 km/hod směřuje do 14 km vzdáleného zemědělskeho družstva. O 20 minut později za ním ze stejného pole vyjel agronom na motocyklu průměrnou rychlostí 45 km/hod. Dostihne traktor ještě před jeho vjezdem do druž
 2. Tramvaje 7
  elektricky Tramvaje pěti linek jezdí v intervalech 5,8,10,12,15 minut. Ve 12 hodin vyjížděli ze stanice současně. V kolik hodin se zase potkají? Kolikrát každá z tramvají za tu dobu projede zastávkou?
 3. Při kontrole
  stromy_1 Při kontrole stromků bylo zjištěno, že 1/3 byla zlomená, 2/5 okousaná. V pořátku bylo pouze 40ks. Kolik bylo vysázeno celkem?
 4. Na mapě 4
  mapa Na mapě se s meritkem 1:40000 jsou zakresleny dvě vesnice vzdálené ve skutečnosti 16km. Jaká je jejich vzdálenost na mapce?
 5. Lyžařská
  ski_1 Lyžařská sjezdovka ve tvaru obdélníku zakreslena na plánku s měřítkem 1:8000 má délky 12cm a 0,5cm. Jaká je skutečná výměra sjezdovky v arech?
 6. Obsah 20
  circles Obsah 2 kruhů jsou v poměru 4:9. Větší kruh má průměr 18 cm. Vypočítej poloměr měnšího kruhu.
 7. Tretia linka
  clocks2 V 6 hodin ráno vyjíždějí ze stanice 3 autobusové linky. První linka má interval 24 minut. Druhá linka má interval 15 minut. Třetí linka jezdí v pravidelných intervalech větší než 1 minuta. Třetí linka jezdí ve stejnou dobu jako první, také ve stejnou dobu
 8. Poloměr
  circle_axes Určetě poloměr kruhu, jehož obsah je S = 200 cm².
 9. Špalík plave
  balza05 Jaký bude objem vynořené části dřevěného (balzového) špalíku s hustotou 200 kg/m3 a objemem 0,02 m3, který plave v lihu? (hustota lihu je 789 kg/m3)
 10. Cheopsova pyramida
  Pyramid-cheops Cheopsova pyramida je jehlan se čtvercovou podstavou o straně 233 m a výšce 146,6 m. Je z vápence o hustotě 2,7 g/cm3. Vypočítejte množství kamene v tunách. Kolik vlaků po 30 dvacetitunových vagonech by kámen odvezlo?
 11. Společné dělitele
  prime Najdi všechny společné dělitele čísel 30 a 45.
 12. Dělit číslem
  fractions Kterým číslem třeba dělit 2 3/4, abychom dostali 11/12?
 13. Měřítko 7
  mapa Speciální mapa má měřítko 1 : 75000 a) Vzdálenost dvou míst na mapě je 42mm. Jaká je jich skutečná vzdálenost? b) Jak dlouhou úsečku by se na mapě zobrazila vzdálenost 15,75 km?
 14. Stromy
  stromy V háji je 1200 stromů, z toho 55 procent listnatých, zbylé jehličnaté. Pokáceli 35 procent a-stromů, b-listnatých stromů, c-jehličnatých stromů. Kolik stromů má nyní tento háj?
 15. Cement
  cement Při betonování spotřebovali dělníci první den 1/2 celkového množství cementu, druhý den 1/2 zbytku a třetí den zbývajících 15 q cementu. Kolik cementu spotřebovali celkem?
 16. Zahrada 24
  zahrada Čtvercová zahrada má obsah 735 m2 a je celá oplocená. Vypočítejte délku strany zahrady a délku jejího plotu.
 17. Přestávky
  skola_1 Vypočítejte kolik procent času ve škole patří přestávkám. Počítej údaje za celý týden.