Felix

Vypočítejte jakou část Země Felix Baumgartner viděl při seskoku z výšky 24 km. Poloměr Země je R = 6378 km.

Správná odpověď:

p =  0,19 %

Postup správného řešení:

R=6378 km h=24 km  sin α = R:(R+h)  α=arcsin(R+hR)=arcsin(6378+246378)1,4842 rad ω=α  °=α π180   °=1,4842 π180   °=85,03726  °  (R+h)2 = a2+R2  a=(R+h)2R2=(6378+24)263782=12 2130 km553,8231 km  cos α = (v+h):a  v=a cosαh=553,8231 cos1,48422423,91 km  S1=2π R v=2 3,1416 6378 23,91958174,194 km2 S2=4π R2=4 3,1416 63782511185932,5225 km2  p=100 S2S1=100 511185932,5225958174,194=0,19%Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Chcete zaokrouhlit číslo?
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2   video3

Související a podobné příklady: