Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

2 1/12 * 4 = 25/3 = 8 1/38,3333333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 2 1/12 na nepravý zlomok: 2 1/12 = 2 1/12 = 2 · 12 + 1/12 = 24 + 1/12 = 25/12

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 12. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 12/12 = 24/12
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 1. Nový čitateľ je 24 + 1 = 25
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 25) nad menovateľa 12.
 2. Násobenie: 25/12 * 4 = 25 · 4/12 · 1 = 100/12 = 25 · 4/3 · 4 = 25/3
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(100, 12) = 4. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 4 a dostaneme 25/3.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »