Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

2 1/12 * 4 = 25/3 = 8 1/38,3333333

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 2 1/12 na zlomek: 2 1/12 = 2 1/12 = 2 · 12 + 1/12 = 24 + 1/12 = 25/12

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 12. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 12/12 = 24/12
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 24 do čitatele 1. Nový čitatel je 24 + 1 = 25
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 25) nad jmenovatele 12.
 2. Násobení: 25/12 * 4 = 25 · 4/12 · 1 = 100/12 = 25 · 4/3 · 4 = 25/3
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(100, 12) = 4. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 4 a dostaneme 25/3.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »