Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

3 3/5 x (-8 1/3) = -30/1 = -30

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 3 3/5 na nepravý zlomok: 3 3/5 = 3 3/5 = 3 · 5 + 3/5 = 15 + 3/5 = 18/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 5. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 5/5 = 15/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 15 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 15 + 3 = 18
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 18) nad menovateľa 5.
 2. Konverzia zmiešaného čísla -8 1/3 na nepravý zlomok: -8 1/3 = -8 1/3 = -8 · 3 + (-1)/3 = -24 + (-1)/3 = -25/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo -8 menovateľom 3. Celé číslo -8 je to isté ako -8 * 3/3 = -24/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku -24 do čitateľa 1. Nový čitateľ je -24 + 1 = -23
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ -23) nad menovateľa 3.
 3. Násobenie: 18/5 * (-25/3) = 18 · (-25)/5 · 3 = -450/15 = -30 · 15/1 · 15 = -30
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(-450, 15) = 15.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »