Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

3 4/5 * 1 5/7 = 228/35 = 6 18/356,5142857

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 3 4/5 na nepravý zlomok: 3 4/5 = 3 4/5 = 3 · 5 + 4/5 = 15 + 4/5 = 19/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 5. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 5/5 = 15/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 15 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 15 + 4 = 19
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 19) nad menovateľa 5.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 1 5/7 na nepravý zlomok: 1 5/7 = 1 5/7 = 1 · 7 + 5/7 = 7 + 5/7 = 12/7

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 7. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 7/7 = 7/7
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 7 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 7 + 5 = 12
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 12) nad menovateľa 7.
 3. Násobenie: 19/5 * 12/7 = 19 · 12/5 · 7 = 228/35
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitateľa čitateľom a menovateľa menovateľom. Výsledný zlomok vykrátime najväčším spoločným deliteľom NSD(228, 35) = 1. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024