Pravouhlý - zmenšenie

Pravouhlý trojuholník má preponu dlhú 17 cm. Ak odvesny zmenšíme o 3 cm, zmenší sa jeho prepona o 4 cm. Určte veľkosť odvesien.

Správny výsledok:

a =  15 cm
b =  8 cm

Riešenie:

c2=a2+b2=172=289 (c4)2=(a3)2+(b3)2=(174)2=169  169=a223a+32+b223b+32 169=a2+b26a6b+18 16928918=6a6b  b=a(23)  c2=289=a2+(a(23))2 2a246a+240=0  p=2;q=46;r=240 D=q24pr=46242240=196 D>0  a1,2=q±D2p=46±1964 a1,2=46±144 a1,2=11.5±3.5 a1=15 a2=8   Sucinovy tvar rovnice:  2(a15)(a8)=0  a=a1=15 cm b=a2=8 cmc^2 = a^2+b^2 = 17^2= 289 \ \\ (c-4)^2 = (a-3)^2+(b-3)^2 = (17-4)^2 = 169 \ \\ \ \\ 169 = a^2 - 2\cdot 3 a + 3^2 + b^2 - 2\cdot 3 b + 3^2 \ \\ 169 = a^2 +b^2 - 6 \cdot a - 6 \cdot b + 18 \ \\ 169 - 289 - 18 = - 6 \cdot a - 6 \cdot b \ \\ \ \\ b = -a - (-23) \ \\ \ \\ c^2 = 289 = a^2 + (-a - (-23))^2 \ \\ 2a^2 -46a +240 =0 \ \\ \ \\ p=2; q=-46; r=240 \ \\ D = q^2 - 4pr = 46^2 - 4\cdot 2 \cdot 240 = 196 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ a_{1,2} = \dfrac{ -q \pm \sqrt{ D } }{ 2p } = \dfrac{ 46 \pm \sqrt{ 196 } }{ 4 } \ \\ a_{1,2} = \dfrac{ 46 \pm 14 }{ 4 } \ \\ a_{1,2} = 11.5 \pm 3.5 \ \\ a_{1} = 15 \ \\ a_{2} = 8 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ 2 (a -15) (a -8) = 0 \ \\ \ \\ a = a_1 = 15 \ \text{cm} \ \\ b = a_2 = 8 \ cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • PT 17
  rt Pravouhlý trojuholník má preponu 17 cm. Ak zmenšíme obe odvesny o 3 cm, zmenší sa prepona o 4 cm. Urči dĺžky odvesien.
 • Odvesny
  pyt_theorem Prepona pravouhlého trojuholníka je 41 a súčet odvesien je 49. Určte veľkosť odvesien.
 • Pravouhlý trojuholník
  righttriangle Pre odvesny pravouhlého trojuholníka platí a:b = 2:3. Prepona má dĺžku 40 cm. Vypočítajte obvod a obsah tohto trojuholníka.
 • Trojuholník KLM
  klm_triangle V pravouhlom trojuholníku KLM, kde je prepona m (načrtnite ho!) určte dĺžku odvesny k a výšky na preponu Vm=h ak sú dané časti prepony mk=5cm a ml=15cm
 • Pre dĺžky
  rt_triangle Pre dĺžky odvesien pravouhlého trojuholníka ABC platí a: b = 2:3. Prepona má dĺžku 10 cm. Vypočítajte dĺžky odvesien toho trojuholníka.
 • PT a pomer
  triangles Pravouhlý trojuholník ktorého odvesny sú v pomere 7:15 má preponu dlhú 35 m. Ako veľké sú odvesny?
 • Odvesny a prepona
  rt_2 Prepona pravouhlého trojuholníka je o 9 cm dlhšia než jedna odvesna a o 8 cm dlhšia než druhá odvesna. Určte obvod a obsah trojuholníka.
 • Prepona PT
  RightTriangleMidpoint_1 Vypočítaj dĺžku prepony pravouhlého trojuholníka, ak dĺžka jednej jeho odvesny je 4 cm a jeho obsah sa rovná 16 centimetrov štvorcových.
 • Obvod a odvesny
  RT_triangle Určite obvod pravouhlého trojuholníka, ak dĺžka jednej odvesny je 75% dĺžky druhej odvesny a jeho obsah je 24 cm2.
 • Pravouhlý trojuholník Alef
  r_triangle obvod pravouhlého trojuholníka je 96 cm a jeho prepona má dĺžku 40 cm. Aké sú dĺžky jeho odvesien?
 • PT strany
  described_circle_right_triangle Vypočítajte strany pravouhlého trojuholníka, ak je zadaná, že a + b = 17cm, polomer vpísanej kružnice ρ = 2cm.
 • Odvesny
  rt Odvesna pravouhlého trojuholníka je o 7 cm kratšia ako druhá odvesna a o 8 cm kratšia ako prepona. Vypočítajte obvod trojuholníka.
 • Pravouhlý
  rt_triangle_1 Pravouhlý trojuholník s celočíselnú dĺžkou dvoch strán má odvesnu dlhú √11. Koľko meria jeho najdlhšia strana?
 • Opäť telesová uhlopriečka
  diagonal_rectangular_prism.JPG Vypočítajte povrch kvádra, ak je daný súčet veľkostí jeho hrán a + b + c = 19 cm a veľkosť telesovej uhlopriečky u = 13 cm.
 • Podstava
  hranol3b Podstavu kolmého hranola tvorí pravouhlý trojuholník, ktorého odvesny majú pomer 3:4. Výška hranola je o 2cm menšia, ako väčšia odvesna. Určite objem hranola, ak jeho povrch je 468 cm2.
 • Na priamke
  primka Na priamke p: x = 4 + t, y = 3 + 2t, t sú R, určte bod C, ktorý má rovnakú vzdialenosť od bodov A [1,2] a B [-1,0].
 • V pravouhlom 5
  triangle_rt1 V pravouhlom trojuholníku je jedna odvesna o 1 m kratšia ako prepona, druhá odvesna je o 2 m kratšia ako prepona. Určite dĺžky všetkých strán trojuholníka.