Výška lichobežníka

Vypočítajte výšku lichobežníka ABCD, ak súradnice vrcholov sú:
A [2, 1], B [8, 5], C [5, 5] a D [2, 3]

Správna odpoveď:

h =  1,6641

Postup správneho riešenia:

Ax=2 Ay=1 m1=8Ax5Ay=8251=320,6667 m2=5855=0 m3=2535=320,6667 m4=Ax2Ay3=2213=  m1=m3 ABCD  CD: c=10  5a+5b+c=0 2a+3b+c=0 5a+5b+10=0 2a+3b+10=0  5 a+5 b+10=0 2 a+3 b+10=0  5a+5b=10 2a+3b=10  a=4 b=6  CD:4x6y+10=0  h=a2+b2a Ax+b Ay+c=42+(6)24 2+(6) 1+10=1,6641Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: