Vektory v priestore 3D

Dané sú vektory u=(1;3;-4), v=(0;1;1). Určte veľkosť týchto vektorov, vypočitajte uhol vektorov, vzdialenosť medzi vektormi.

Správna odpoveď:

a =  5,099
b =  1,4142
A =  33,6901 °
h =  5,4772

Postup správneho riešenia:

u=(1,3,4) v=(0,1,1)  a=u=ux2+uy2+uz2=12+32+(4)2=26=5,099
b=v=vx2+vy2+vz2=02+12+12=2=1,4142
c=a bux vx+uy vy+uy vy=5,099 1,41421 0+3 1+3 10,8321  A=π180°arccosc=π180°arccos0,8321=33,6901=33°4124"
w=uv w=(1,2,5)  h=w=wx2+wy2+wz2=12+22+(5)2=30=5,4772Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: