Rebrík

4m rebrík sa dotýka kocky 1mx1m postavené pri stene. Ako vysoko na stene dosiahne?

Správna odpoveď:

q1 =  1,3622 m
q2 =  3,7609 m

Postup správneho riešenia:

l=4 f(x) = kx+q f(1)=1 f(x0) = 0 k =1/(1x0) q = 1k x01=3,7609 x02=1,3622 k1=1/(1x01)=1/(13,7609)0,3622 q1=1k1=1(0,3622)1,3622 m l1=q12+x012=1,36222+3,760924
k2=1/(1x02)=1/(11,3622)2,7609 q2=1k2=1(2,7609)3,7609 m l2=q22+x022=3,76092+1,36222=4Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: