Coulombov zákon

Tri rovnaké kladné náboje Q sú umiestnené vo vrcholoch rovnoramenného pravouhlého trojuholníka ABC. Pravý uhol je pri vrchole A. Dĺžka strany AB je 1 m. Aká je intenzita elektrického poľa v strede S strany BC, t. J. aká sila by pôsobila na kladný náboj q veľkosti 1C?

Správna odpoveď:

E =  53925315703,824 V/m

Postup správneho riešenia:

c=1 m b=c=1 m ε=8,8541871012=8,854187 53925315703,824128,85421012 F/m  Q1=1 C Q2=Q1=1 C Q3=Q1=1 C  c2+b2=a2  a=2 c=2 1=2 m1,4142 m s=a/2=1,4142/20,7071 m AS=s=0,70710,7071 m AS=BS=CS=s  E1=4π ε1 s2Q1=4 3,1416 8,854210121 0,70712117975105234,608 V/m E2=E1=17975105234,608 V/m E3=E1=17975105234,608 V/m  E=E1+E2+E3=17975105234,608+17975105234,608+17975105234,608=53925315703,824 V/m=5,3931010 V/mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
#
Ziak P
Polia od nábojov v bodoch B a C sa v strede úsečky BC navzájom kompenzujú, takže E bude mať v tomto bode smer kolmo na preponu-spojnicu bodov B a C smerom od bodu A a do výsledného poľa bude prispievať len náboj ležiaci v bode A..

avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: