Vrcholy T3D

Vrcholy trojuholníka ABC sú: A[1, 2, -3], B[0, 1, 2], C[2, 1, 1]. Vypočítajte dĺžky strán AB, AC a uhol pri vrchole A.

Správna odpoveď:

c =  5,1962
b =  4,2426
α =  24,8763 °

Postup správneho riešenia:

A=(1,2,3) B=(0,1,2) C=(2,1,1)  c=(AxBx)2+(AyBy)2+(AzBz)2=(10)2+(21)2+((3)2)2=3 3=5,1962
b=(AxCx)2+(AyCy)2+(AzCz)2=(12)2+(21)2+((3)1)2=3 2=4,2426
a=(BxCx)2+(ByCy)2+(BzCz)2=(02)2+(11)2+(21)2=52,2361  a2 = b2+c22 b c cos α  α1=arccos(2 b cb2+c2a2)=arccos(2 4,2426 5,19624,24262+5,196222,23612)0,4342 rad  α=α1  °=α1 π180   °=0,4342 π180   °=24,876  °=24,8763=24°5235"

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: