Kosínus pí/4

Dané w =√2(kosínus (pi/4) + i sínus (pi/4) ) a z = 2 (kosínus (pi/2) + i sínus (pi/2)),

čo je w - z vyjadrené v polárnej tvare?

Správna odpoveď:

m =  1,4142
A =  -0,7854 rad

Postup správneho riešenia:

wx=2 cos(π/4)=2 cos(3,1416/4)=1 wy=2 sin(π/4)=2 sin(3,1416/4)=1  zx=2 cos(π/2)=2 cos(3,1416/2)1,22461016 zy=2 sin(π/2)=2 sin(3,1416/2)=2  x=wxzx=11,22461016=1 y=wyzy=12=1  m=x2+y2=12+(1)2=2=1,4142
A=arctg(y/x)=arctg((1)/1)0,7854 rad  α=A  °=A π180   °=(0,7854) π180   °=45  °Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: