Stožiar

Stožiar vysoký 40m je v polovici pripevnený ôsmimi lanami, ktorých dĺžka je 25m. Konce lán sú od seba vzdialené rovnako. Vypočítajte túto vzdialenosť.

Správna odpoveď:

x =  11,4805 m

Postup správneho riešenia:

l=40 m l2=l/2=40/2=20 m r=252l22=252202=15 m n=8 A=360/n/2=360/8/2=245=22,5  sinA=(x/2)/r x=2 r sin(A° rad)=2 r sin(A° 180π )=2 15 sin(22,5° 1803,1415926 )=11,481=11,4805 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: