Kosoštvorec

Je daný kosoštvorec o dĺžky strany a = 11 cm. Dotykový bod vpísanej kružnice delí jeho stranu na úseky a1 = 6 cm a a2 = 5 cm. Určite polomer r tejto kružnice a dĺžky uhlopriečok kosoštvorca.

Správna odpoveď:

r =  5,5 cm
u1 =  16,2 cm
u2 =  14,8 cm

Postup správneho riešenia:

a1=6 cm a2=5 cm  a=a1+a2=6+5=11 cm  r2=a1 a2  r=a1 a2=6 5=30=5,5 cm
(u1/2)2=r2+a12  u1=2 r2+a12=2 5,47722+62=2 66=16,2 cm
(u2/2)2=r2+a22  u2=2 r2+a22=2 5,47722+52=2 55=14,8 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: